Multipla skleroza može uzrokovati smanjenje talamusa


Multipla skleroza može uzrokovati smanjenje talamusa

Istraživanje provedeno na 364 ispitanika pokazalo je da osim već poznatih oštećenja koje uzrokuje, multipla skleroza također oštećuje talamus, dio mozga koji je utječe na sposobnost razmišljanja, motorne funkcije i osjetila.

U talamusu se prekapčaju i moduliraju svi osjetni signali na putu prema kori velikog mozga i u povratku od nje.

Rezultati istraživanja pokazali su da oboljeli od multiple skleroze imaju veće smanjenje volumena talamusa nego zdravi ispitanici te da što je smanjenje volumena bilo veće to je invalidnost bolesnika s multiplom sklerozom bila veća.

No svakako treba istaknuti da i samim procesom starenja dolazi do promjena u veličini talamusa, naime nakon 70. godine dolazi do smanjenja talamusa.

Znanstvenici se nadaju da bi ovo otkriće moglo pomoći u ranijem dijagnosticiranju multiple skleroze.

Izvor:
Journal of Neuroscience