Nacionalni dan hitne medicinske službe – 30. travanj


Nacionalni dan hitne medicinske službe – 30. travanj

Na inicijativu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Hrvatski sabor je jednoglasnom odlukom 30. travanj proglasio "Nacionalnim danom hitne medicinske službe". Obilježavanjem Dana hitne medicine nastoji se senzibilizirati javnost o važnosti i specifičnosti ove iznimno odgovorne i teške djelatnosti te potaknuti građane da ispravnim postupcima pozivanja hitne službe doprinesu boljem zdravstvenom ishodu unesrećene ili oboljele osobe.

Za sve djelatnike hitne medicinske službe koji dugi niz godina 30. travnja neslužbeno obilježavaju dan hitne medicinske službe ova odluka je znak podrške za nesebično i predano obavljanje ove zahtjevne javno zdravstvene djelatnosti. Nacionalni dan hitne medicine obilježit će svi županijski zavodi za hitnu medicinu čiji će djelatnici na gradskim trgovima demonstrirati načine postupanja u različitim hitnim slučajevima te zainteresiranim građanima predstaviti vozila hitne medicinske službe. Dijelit će se i letci "Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi". Letak, kojeg je izdao Hrvatski zavod za hitnu medicinu, sadrži niz praktičnih savjeta za građane o načinima postupanja u slučajevima kada je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje pojedinca ili zajednice.

U tijeku je uspješna provedba reorganizacije hitne medicinske službe kojom je izjednačena dostupnost i podignuta kvaliteta usluge hitne medicine odnosno osiguran jednak standard na cijelom području Republike Hrvatske. Razvijen je moderan sustav s dobro opremljenim, izvrsno educiranim i snažno motiviranim zaposlenicima. Vizija Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu je ustrojavanje jedinstvenog sustava hitne medicine temeljenog na načelu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa hitnoj medicinskoj službi, što jamči bolju učinkovitost te kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi.

Uspješnom reorganizacijom osnovan je 21 zavod za hitnu medicinu u kojima radi ukupno 919 timova hitne medicinske službe s 2.822 djelatnika, od kojih je 627 doktora medicine, 1.322 medicinskih sestra i medicinskih tehničara te 873 vozača. Timovi hitne medicinske službe godišnje obave više od 1.500.000 intervencija. Obnovljen je zastarjeli vozni park hitne službe sa 128 suvremeno opremljenih vozila za hitne medicinske intervencije.

Također, započelo se s osnivanjem odjela hitne medicine - jedinstvenog ulaznog mjesta pacijenta u bolnicu za hitno medicinsko zbrinjavanje, s ciljem veće učinkovitosti i boljeg zdravstvenog ishoda. Uvedena je i specijalizacija iz hitne medicine, a u samo 2012. godini je odobrena 51 specijalizacija iz hitne medicine. Danas 178 doktora medicine ima status specijalista hitne medicine, a 28 medicinskih sestra/tehničara su specijalisti hitne medicinske službe.

Izvor:
MZ RH