Nakon mini moždanog udara kombinacija lijekova može pomoći u sprječavanju većeg moždanog udara


Nakon mini moždanog udara kombinacija lijekova može pomoći u sprječavanju većeg moždanog udara

Uzimanje kombinacije dvaju lijekova nakon mini moždanog udara može pomoći u izbjegavanju većeg moždanog udara u idućim mjesecima, ukazuje nova studija u kojoj je sudjelovalo gotovo 4.900 odraslih osoba. Mini moždani udari poznati i kao tranzitorne ishemijske atake (TIA) u 15 posto slučajeva mogu biti znak upozorenja za teži moždani udar u iduća tri mjeseca.

Tranzitorna ishemijska ataka (TIA) obično se javlja kada krvni ugrušak privremeno začepi krvnu žilu u mozgu. Simptomi su slični simptomima moždanog udara, no prolaze nakon nekoliko minuta ili sati i ne izazivaju trajne posljedice.

Rezultati ove studije pokazali su da kombinacija niskih doza acetilsalicilatne kiseline i klopidogrela smanjuje rizik od velikog moždanog udara tijekom narednih 90 dana. Pacijenti koji su uzimali spomenutu kombinaciju lijekova imali su 25 posto manji rizik od velikog moždanog udara, srčanog udara ili smrti u odnosu na pacijente koji su uzimali samo niske doze acetilsalicilatne kiseline.

No, uzimanje spomenute kombinacije blago je povećalo rizik od krvarenja. Obzirom da su takva krvarenja reverzibilna, smatra se da za većinu pacijenata korist od kombinirane terapije nadmašuje rizike.

Prema podacima American Stroke Association više od jedne trećine odraslih Amerikanaca imalo je tranzitornu ishemijsku ataku.

Izvor:
The New England Journal of Medicine