Neki bolesnici s celijakijom imaju veći rizik od limfoma


Neki bolesnici s celijakijom imaju veći rizik od limfoma

Nova studija provedena na 7.600 bolesnika s celijakijom pokazala je da su oboljeli od celijakije s trajnim oštećenjem crijeva izloženi većem riziku od razvoja limfoma nego oboljeli koji su uspjeli zaliječiti svoja crijeva.

Inače, oštećenja na crijevu u osoba s celijakijom, uzrokovana su reakcijom na gluten, kojeg se može naći u pšenici, raži i ječmu.

Nakon postavljanja dijagnoze celijakije, veliki broj pacijenata je na bezglutenskoj dijeti. Naime, promjena prehrane može pomoći u ozdravljenju njihovih crijeva.

Limfom je vrsta raka koja nastaje zloćudnom preobrazbom stanica limfocitnog sustava.

Općenito gledajući, bolesnici s celijakijom imaju rizik od limfoma, 68 od 100.000 ljudi, što je gotovo tri puta više nego u općoj populaciji, kod koje se stopa rizika od limfoma kreće oko 24 od 100.000 ljudi.

Međutim, u oboljelih od celijakije s oštećenjem crijeva stopa rizika od limfoma se kreće oko 102 od 100.000 ljudi.

Izvor:
Annals of Internal Medicine