Nekontrolirani čimbenici rizika ugrožavaju život bolesnika koji su preživjeli moždani udar


Nekontrolirani čimbenici rizika ugrožavaju život bolesnika koji su preživjeli moždani udar

Istraživanje provedeno u Finskoj u kojem je sudjelovalo 233 bolesnika koji su pretrpjeli vrstu moždanog udara znanu kao subarahnoidalno krvarenje, pokazalo je da i devet godina nakon moždanog udara navedeni bolesnici imaju veći rizik od smrti posebice ukoliko i dalje puše, te nisu snizili povišeni krvni tlak i povišenu razinu kolesterola.

Subarahnoidalno krvarenje spada u hemoragijske moždane udare koji nastaju usljed puknuća krvne žile pri kojem dolazi do krvarenja u subarahnoidalni prostor.

Inače, stopa smrtnosti u bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem je dva puta veće nego u općoj populaciji.

Rezultati istraživanja ukazuju da je osobito važno da se bolesnici koji su preživjeli subarahnoidalno krvarenje suzdrže od pušenja te da svoj krvni tlak i razinu kolesterola u krvi stave pod kontrolu. Naime osim životne dobi, to su primarni čimbenici povećanog rizika od smrti, ističu stručnjaci.

Izvor:
Neurology