Neoadjuvantna kemoterapija poboljšava ishod liječenja raka jajnika


Neoadjuvantna kemoterapija poboljšava ishod liječenja raka jajnika

Britansko istraživanje u kojem je sudjelovalo 550 pacijentica s uznapredovalim rakom jajnika, pokazalo je da primjena kemoterapije prije kirurškog liječenja (neoadjuvantna kemoterapija) poboljšava ishod liječenja uznapredovalog raka jajnika.

Kod polovine pacijentica primjenjen je standardni postupak za liječenje raka jajnika, kirurški zahvat, te nakon njega 6 ciklusa kemoterapije, a kod druge polovine pacijentica prije standardnog postupka dana su 3 ciklusa kemoterapije.

Također, treba istaknuti da se pokazalo da je rizik od komplikacija i smrti unutar 28 dana od kirurškog zahvata bio je manji u pacijentica koje su dobivale neoadjuvantnu kemopterapiju. Jednako tako, one su imale manji broj nuspojava i bolju kvalitetu života, te kraću hospitalizaciju.

Inače, rak jajnika je jedan od najsmrtonosnijih karcinoma. Procjenjuje se da je rak jajnika sveukupno gledajući peti najsmrtonosniji karcinom za žene.

Izvor:
The Lancet