Neurološke komplikacije česte kod djece hospitalizirane zbog COVID-19


Neurološke komplikacije česte kod djece hospitalizirane zbog COVID-19

Neurološke komplikacije česte su kod djece hospitalizirane zbog COVID-19 i povezane su s lošijim bolničkim ishodima, ukazuju rezultati istraživanja koje je obrađivalo podatke 15.137 djece (u dobi od 2 mjeseca do <18 godina) s COVID-19. 

Otkriveno je da je 7 posto djece imalo istovremenu dijagnozu neuroloških komplikacija, uključujući najčešće febrilne napadaje (3,9 posto), nefebrilne napadaje (2,3 posto) i encefalopatiju (2,2 posto). Za djecu s neurološkim komplikacijama duljina boravka u bolnici, prijem u jedinicu intenzivne njege, duljina boravka u jedinici intenzivne njege, 30-dnevni ponovni prijemi, smrtni slučajevi i bolnički troškovi bili su viši.

Smatra se da ovi rezultati naglašavaju važnost imunizacije protiv COVID-19 kod djece, posebno u visokorizičnim populacijama, poput onih s neurološkim komorbiditetom.

Izvor:
Pediatrics