Niži unos kalcija i kalija povezan s ponovnom pojavom bubrežnih kamenaca


Niži unos kalcija i kalija povezan s ponovnom pojavom bubrežnih kamenaca

Niži unosi kalcija i kalija u prehrani čimbenici su rizika za simptomatsko ponovno pojavljivanje bubrežnih kamenaca, ukazuju rezultati nove studije.  Uz smanjeni unos kalcija i kalija, otkriveno je da i smanjeni unos kofeina, fitata i tekućine u prehrani ima isti negativni učinak.

Smatra se da obogaćivanje prehrane kod osoba koje imaju bubrežne kamence, s namirnicama s visokim udjelom kalcija i kalija može pomoći u sprječavanju ponavljanja simptomatskih bubrežnih kamenaca.

Izvor:
Mayo Clinic Proceedings