Novi lijek aktivan kod refraktornog metastatskog raka debelog crijeva


Novi lijek aktivan kod refraktornog metastatskog raka debelog crijeva

Primjena eksperimentalnog lijeka TAS-102, poboljšava preživljavanje pacijenata s metastatskim rakom debelog crijeva, ali još je važnije što je spomenuti lijek aktivan u pacijenata čiji je karcinom refraktoran na standardnu terapiju za liječenje raka debelog crijeva.

Naime, pacijenti koji su sudjelovali u istraživanju imali su metastatski rak debelog crijeva refraktoran na terapiju fluoropirimidinima ( 5-fluorouracilom ili kapecitabinom), oksaliplatinom, irinotekanom i bevacizumabom.

Očito je da TAS-102 djeluje na drugačiji način od gore spomenutih lijekova, ističu stručnjaci.

Primjena lijeka TAS-102 u usporedbi s placebom smanjuje rizik od smrti za 32 posto u pacijenata koji su prethodno već bili intenzivno liječeni.

Inače, lijek TAS-102 predstavlja kombinaciju trifluridina i tipiracil hidroklorida, i primjenjuje se oralno.

Prema mišljenju stručnjaka buduća istraživanja trebala bi istražiti kako lijek TAS-102 djeluje u kombinaciji s drugim lijekovima u ranijoj fazi bolesti.

Izvor:
New England Journal of Medicine.