Novi lijek može istovremeno pomoći u dijagnosticiranju i liječenju raka želuca


Novi lijek može istovremeno pomoći u dijagnosticiranju i liječenju raka želuca

Novi lijek, nazvan FerriIridium, može istovremeno pomoći u dijagnosticiranju i liječenju raka želuca, ukazuje novo laboratorijsko istraživanje provedeno u Kini. Naime, početno slabo aktivan prekursor (predlijek), baziran na spoju koji sadrži iridij, selektivno se aktivira tek nakon što dođe u unutrašnjost tumorske stanice. To je moguće zbog veće količine željeza koja je tamo prisutna. Valja istaknuti, da se ovom selektivnom aktivacijom smanjuju neželjene nuspojave liječenja karcinoma.

Primjena FerriIridiuma uzrokovala je smrt stanica karcinoma želuca te dovela do smanjivanja tumora u eksperimentima izvršenima na miševima i staničnim linijama karcinoma želuca.

Inače, FerriIridium je prvi kemijski spoj na bazi metala koji je razvijen za kemoterapiju primjenom FeIII da bi se povećala selektivnost i potencija.

Po učestalosti, rak želuca je peti karcinom na svijetu. U zadnja dva desetljeća učestalost raka želuca u donjem dijelu želuca je u padu, međutim, u gornjem dijelu želuca, u kardiji i  u području gastroezofagealnog sfinktera, bilježi se značajan porast učestalosti raka želuca, i to posebice u mlađih od 40 godina.

Većina karcinoma želuca su adenokarcinomi (više od 90 posto), koji se histološki razlikuju kao intestinalni i difuzni tip raka želuca.

Izvor:
Angewandte Chemie