Otvoreno pismo Hrvatske liječničke komore hrvatskim medijima


Otvoreno pismo Hrvatske liječničke komore hrvatskim medijima

Najvažnija briga liječnika mora biti zdravlje njegovog pacijenta i savjesno i dostojanstveno obavljanje svog poziva, a liječničko zvanje u službi je humanosti. Ove etičke principe, sadržane u Hipokratovoj zakletvi, a koji čine temelj plemenite tradicije liječničkog poziva, nikada ne smijemo zaboraviti. Pogotovo  danas, kada se javno pojavljuju određene sumnje u profesionalnost i etičnost prakse pojedinih liječnika.

Hrvatska liječnička komora (HLK), kao strukovna organizacija liječnika, uvijek i u svakoj prilici snažno se zalaže upravo za humano, odgovorno, etično i profesionalno  obavljanje liječničke profesije. Stoga će, HLK pružiti maksimalnu podršku svim nadležnim institucijama koje provode istrage i druge postupke, s ciljem borbe protiv korupcije i bilo koje druge neetičnosti u liječničkom poslu.

Bez obzira na to da liječnici u Hrvatskoj rade u neodgovarajućim uvjetima,  da imaju nametnutu protuzakonito visoku radnu satnicu, da nisu adekvatno plaćeni i bez obzira na brojne druge otežavajuće okolnosti  njihovog  rada,  niti jedan liječnik u Hrvatskoj nema, ne može i ne smije imati opravdanje da svoju uslugu pacijentu uvjetuje bilo čime. Etičnost je  conditio sine qua non liječničkog poziva.

HLK poziva sve medije da, ako imaju neka ozbiljna saznanja ili dokaze o neetičnom ponašanju liječnika ili drugim postupcima koji se kose s liječničkom profesijom, o njima odmah i bez odugovlačenja  obavijeste sva nadležna tijela i institucije. To je jedini ispravan način da se zaštite pacijenti i njihovo pravo na liječenje, kao i da se zaštiti dignitet liječničke profesije. Bilo kakvo kalkuliranje s takvim podacima i njihovo sukcesivno, tempirano  objavljivanje s ciljem podizanja čitanosti ili gledanosti nisu u interesu niti pacijenata niti hrvatske javnosti.

Izvor:
HLK