Pacijenti koji su pretrpjeli moždani udar izloženi većem riziku od suicida


Pacijenti koji su pretrpjeli moždani udar izloženi većem riziku od suicida

Švedsko istraživanje koje je analiziralo podatke više od 220.000 osoba, pokazalo je da su pacijenti koji su pretrpjeli moždani udar izloženi značajno većem riziku od suicida, pogotovo u prve dvije godine od moždanog udara.

Naime, u odnosu na opću populaciju spomenuti pacijenti imaju dva puta veći rizik da će počiniti suicid (samoubojstvo), dok je kod pacijenata mlađih od 55 godina taj rizik čak pet puta veći.

Jednako tako, pokazalo se da pacijenti koji žive sami imaju 72 posto veću vjerojatnost da će izvršiti suicid.

Također, treba spomenuti da su čimbenici rizika koji su povezani s rizikom od sucida, muški spol, invaliditet povezan s moždanim udarom i depresija.

Rezultati istraživanja ukazuju na potrebu za psihološkom i socijalnom pomoći, kao i konkretnim mjerama za sprječavanje pokušaja samoubojstva u pacijenata koji su imali moždani udar.

Izvor:
Neurology