Papa test pospješuje stopu izlječenja od raka vrata maternice


Papa test pospješuje stopu izlječenja od raka vrata maternice

Švedsko istraživanje provedeno na 1.230 žena s dijagnosticiranim rakom vrata maternice pokazalo je da žene kojima je dijagnosticiran rak vrata maternice zahvaljujući Papa testu (Papa obrisak, Papa razmaz) imaju daleko veće šanse da se izliječe nego žene kod kojih nije rađen Papa test, već je dijagnoza postavljena na temelju simptoma.

Naime pokazalo se da je stopa izlječenja za žene kod kojih je rak vrata maternice dijagnosticiran Papa testom bila 92 posto, naspram 66 posto kod žena kojima je rak vrata maternice dijagnosticiran na temelju simptoma.

Jednako tako pokazalo se da su šanse za izlječenje za sve žene kojima je uziman Papa obrisak u preporučenih 3 do 5 godina bile 11 posto veće nego kod žena koje su zakasnile ili uopće nisu bile na Papa testu.

Općenito gledajući karcinomi vrata maternice otkriveni zahvaljujući Papa testu bili su otkriveni u ranoj fazi te je stoga i stopa izlječenja bila bolja.

Također treba istaknuti da kod tri četvrtine žena koje su u ovom istraživanju umrle od raka vrata maternice Papa test nije rađen u preporučenom roku.

Stručnjaci ističu da se rak vrata maternice u velikoj mjeri može spriječiti zahavaljujući probiru.

Izvor:
BMJ