Početna terapija antibioticima neuspješna u 1 od 4 slučajeva upale pluća


Početna terapija antibioticima neuspješna u 1 od 4 slučajeva upale pluća

Američko istraživanje pokazalo je da je početna terapija antibioticima koju dobiju oboljeli od upale pluća iz opće populacije, neuspješna u liječenu upale pluća u 1 od 4 slučaja, što je zahtjevalo dodatnu primjenu drugih antibiotika ili hospitalizaciju.

Prema mišljenju stručnjaka, spomenuti rezultati su zabrinjavajući, obzirom da je upala pluća vodeći uzrok smrti od infektivnih bolesti u SAD-u.

Smatra se da dodatna antibiotska terapija povećava rizik od razvoja otpornosti na antibiotike i komplikacija poput infekcije s Clostridium difficile koju je teško liječiti, a koja može biti opasna po život. Inače, u posljednjih nekoliko godina rezistencija na antibiotike predstavlja sve veći problem.

Ovi rezultati ukazuju da se postojeće smjernice za liječenje upale pluća iz opće populacije trebaju dopuniti. Također, svaka dopuna bi trebala uključivati podatke o tome koji čimbenici rizika povećavaju rizik od neuspjeha antibiotske terapije. Naime, zna se da pacijenti s upalom pluća stariji od 65 godina imaju dva puta veću vjerojatnost da će biti hospitalizirani nego mlađi pacijenti. Obzirom da su stariji pacijenti ranjiviji, trebalo bi ih se pažljivije liječiti, s potencijalno agresivnijom antibiotskom terapijom.

Izvor:
American Thoracic Society PR