Pomoću jednostavnog krvnog testa može se predvidjeti rizik od demencije


Pomoću jednostavnog krvnog testa može se predvidjeti rizik od demencije

Pomoću novog krvnog testa, koji mjeri razine 10 lipida u krvi, može se s 90-postotnom sigurnošću predvidjeti hoće li neka osoba u idućim godinama oboljeti od demencije.

Prema mišljenju stručnjaka niske razine tih 10 lipida mogu predvidjeti nadolazeće simptome demencije s izvanrednom preciznošću.

Stručnjacima još nije jasno zašto su razine tih 10 lipida snižene u ljudi koji su skloni slabljenju kognitivnih funkcija.

Smatra se da bi postojeći lijekovi za Alzheimerovu demenciju mogli pomoći u liječenju ljudi u kojih se bolest još nije razvila.

Izvor:
Nature Medicine