Popularni lijekovi za dijabetes mogu povećati rizik za rak gušterače


Popularni lijekovi za dijabetes mogu povećati rizik za rak gušterače

Rezultati preliminarne studije ukazuju da bolesnici s dijabetesom tipa 2 koji uzimaju lijekove sitagliptin i eksenatid mogu imati povećani rizik od razvoja pankreatitisa i raka gušterače.

Tako je rizik od pankreatitisa (upala gušterače) bio veći 6 puta veći kod primjene sitagliptina ili eksenatida, a rizik od raka gušterače 2,7 puta veći kod primjene sitagliptina te 2,9 puta veći kod primjene eksenatida.

Jednako tako studija je pokazala da primjena lijeka eksenatida može povećati rizik od raka štitnjače.

Iako otkrivene veze nisu konačne, one zaslužuju daljnje istraživanje, ističu znanstvenici.

Inače sitagliptin pripada skupini lijekova poznatoj kao inhibitori dipeptidil-peptidaze IV (DPP-4) koji snižavaju razinu šećera u krvi bolesnika sa dijabetesom tipa 2, dok eksenatid pripada GLP-1 agonistima i koristi se za poboljšanje kontrole šećera u krvi u odraslih osoba s dijabetesom tipa 2.

U RH je sitagliptin registriran pod tvorničkim imenima Tesavel i Januvia, a eksenatid kao Byetta.

Znanstvenici ističu da bolesnici koji uzimaju navedene lijekove ne bi ih trebali prestat uzimat ukoliko ih dobro podnose, no ako su zabrinuti, svakako se trebaju savjetovati sa svojim liječnikom.

Također treba imati na umu da je prekomjerna tjelesna težina važan čimbenik rizika za rak gušterače i dijabetes tipa 2 te se skidanjem suvišnih kilograma i taj rizik može smanjiti.

Izvor:
Drugs, HALMED