Dijagnosticiranje raka gušterače


Dijagnosticiranje raka gušterače

Kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetnorezonantna kolangiopankreatografija (MRCP) gušterače su pretrage koje se najčešće izvode. Ukoliko CT ili MRCP pokažu neresektabilnu ili metastatsku bolest, treba razmotriti perkutanu aspiraciju lezije radi analize tkiva.

Ukoliko CT pokaže potencijalno resektabilni tumor ili ukoliko se tumor ne prikaže, može se koristiti MRCP ili endoskopski ultrazvuk radi određivanja stadija bolesti ili detekcije malih tumora koji nisu vidljivi CT-om.

U bolesnika sa zastojnom (opstrukcijskom) žuticom može se učiniti endoskopska retrogradna koledokopankreatografija (ERCP) kao prva dijagnostička pretraga.

Jednako tako treba učiniti rutinske laboratorijske testove. Povišenje alkalne fosfataze i bilirubina upućuje na opstrukciju bilijarnog trakta ili jetrene metastaze.

Anitgen CA 19-9 može se koristiti radi praćenja bolesnika s rakom gušterače i pretraživanje onih s povećanim rizikom.

Stadiji razvoja raka gušterače su:

  • I. stadij - Rak je ograničen na gušteraču.
  • II.  stadij - Rak gušterače se proširio izvan gušterače, na obližnja tkiva i organe te limfne čvorove.
  • III.  stadij - Rak gušterače se proširio izvan gušterače, do glavnih krvnih žila oko gušterače i limfnih čvorova.
  • IV.  stadij - Rak gušterače se proširio izvan gušterače, na udaljena mjesta, poput jetre, pluća i peitoneuma (potrbušnice).

Zadnja izmjena: 14.09.2013.