Poremećaji spavanja povezani s rizikom od metaboličkog sindroma


Poremećaji spavanja povezani s rizikom od metaboličkog sindroma

Istraživanje provedeno na 812 ispitanika u dobi od 45 do 74 godine pokazalo je da je rizik od razvoja metaboličkog sindroma dvostruko veći kod osoba koje učestalo glasno hrču, 80 posto veći kod osoba koje imaju poteškoće s usnivanjem, te 70 posto veći  u onih sa lošijom kvalitetom spavanja.

Za metabolički sindrom je karakteristična prisutnost najmanje tri od pet čimbenika rizka za srčanu bolest, dijabetes i moždani udar. Ti čimbenici rizika su: abdominalna pretilost, povišeni trigliceridi, snižen HDL ("dobri") kolesterol, povišeni krvni tlak te povišena razina šećera u krvi.

Kada su se istraživači fokusirali na pojedinačne čimbenike rizika za metabolički sindrom pokazalo se da je glasno hrkanje značajan predskazatelj za razvoj povišene razine šećera u krvi i sniženu razinu HDL-a.

Rezultati istraživanja ukazuju na važnost probira bolesnika s poremećajima spavanja tijekom rutinskog posjeta liječniku.

Izvor:
Sleep