Povodom Svjetskog dana bolesnika predstavljen letak "Pacijent u središtu bolničkog sustava"


Povodom Svjetskog dana bolesnika predstavljen letak "Pacijent u središtu bolničkog sustava"

U povodu današnjeg Svjetskog dana bolesnika ministar zdravlja prof. dr. sc. Rajko Ostojić predstavio je u KBC-u "Sestre milosrdnice" informativni letak "Pacijent u središtu bolničkog sustava". Letak s upitnikom izradilo je Ministarstvo zdravlja u suradnji s Koalicijom udruga u zdravstvu i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Cilj je upoznati pacijente koji se liječe na bolničkim odjelima s njihovim pravima i ostvariti bolju komunikacija između bolesnika i liječnika i medicinskih sestara koji sudjeluju u njihovu liječenju.

Ministar Ostojić naglasio je da će na osnovu odgovora na anketno pitanje dobiti jasne parametre gdje treba intervenirati.

"Rezultati ankete bit će također alat bolničkim upravama kako bi mogli analizirati rad odjela u svojim ustanovama ali i uspoređivati ih s drugim ustanovama", rekao je Ostojić.

Bolnički pacijenti će tijekom boravka u bolnici dobiti letak s osnovnim informacijama o njihovim pravima iz Zakona o pravima pacijenata, a prilikom odlaska iz bolnice moći će popuniti anketni upitnik, koji je sastavni dio letka.

Anketno pitanje glasi: "Biste li članovima svoje obitelji ili prijateljima preporučili bolnicu/odjel na kojem ste se liječili, u slučaju da je njima potrebno isto liječenje?". Popunjeni upitnik pacijenti će ostaviti na označenom mjestu na odjelu gdje su boravili.

Informativni letak tiskan je u 350 tisuća primjeraka i distribuiran u sve kliničke bolničke centre, kliničke bolnice i opće bolnice tijekom siječnja 2013. godine. Povratne informacije s letka prikupljat će se i informatički obrađivati na mjesečnoj razini, a na temelju rezultata ankete ministar zdravlja donijet će odluku o najboljim bolničkih odjelima u protekloj godini.

Mensura Dražić iz Koalicije udruga u zdravstvu podsjetila je kako imamo Zakon o zaštiti prava pacijenata koji je donesen još prije desetak godina, no, kako je kazala, pacijenti na žalost još uvijek nisu svjesni kako ta prava koristiti.

Prema Zakonu o zaštiti prava pacijenata, donesenom 2004. godine, svima se jamči jednako pravo na kvalitetnu i stalnu zdravstvenu zaštitu primjerenu zdravstvenom stanju svake osobe. Pacijenti imaju pravo na suodlučivanje i pravo na obaviještenost te prihvaćanje ili odbijanje određenog dijagnostičkog i terapijskog postupka, na obaviještenost
o svom zdravstvenom stanju, preporučenim postupcima te pravo na drugo mišljenje.

Pacijenti imaju pravo i na odbijanje medicinskog postupka ili zahvata, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo život i zdravlje i dovelo do trajnih oštećenja.

Ostala prava odnose se,  među ostalim, na povjerljivost podataka o zdravstvenom stanju, privatnost pri pregledu i liječenju, pristup medicinskoj dokumentaciji, zaštiti pri sudjelovanju u znanstvenim istraživanjima itd.

Ukoliko pacijent smatra da mu je povrijeđeno bilo koje od navedenih prava, može se pismenim putem obratiti ravnatelju ustanove koji je dužan odgovoriti u roku od osam dana, zatim županijskim povjerenstvima za zaštitu prava pacijenata te Povjerenstvu za zaštitu i promicanje prava pacijenata pri Ministarstvu zdravlja.

Letak Pacijent u središtu bolničkog sustava