Prava osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na usluge u dentalnoj medicini


Prava osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na usluge u dentalnoj medicini

Propisima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) utvrđeno je što doktori dentalne medicine u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite obavljaju na teret obveznog zdravstvenog osiguranja. Cjenik dentalnih usluga formira Hrvatska komora dentalne medicine, a ne HZZO i odnosi se na zdravstvene usluge iznad standarda HZZO-a i na naplatu kojih pacijent treba dati pristanak izjavom ili potpisom u svoj zdravstveni karton te zatražiti račun.

Cjenik mora biti izložen na vidljivom mjestu u ugovornoj ordinaciji, a njime su određene minimalne cijene utvrđene od strane Hrvatske komore dentalne medicine.

Na razini specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti ortodoncije HZZO pokriva trošak aparatića za zube osiguranim osobama do 18 godina starosti. Osigurana osoba ima pravo na teret obveznog zdravstvenog osiguranja na pomične, nepomične i retencijske ortodontske naprave jednom tijekom provođenja ortodontske terapije do navršene 18.-te godine života.

Pacijenti za trošak koji smatraju neopravdanim mogu zatražiti povrat sredstava od HZZO-a, a u upravnom postupku bit će utvrđeno je li zahtjev osnovan. Rad ordinacija dentalne medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kontrolira Služba za nadzor i kontrolu HZZO-a, u redovnim i izvanrednim nadzorima.

Osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) imaju pravo na sljedeće usluge u dentalnoj medicini:

  • Kurativnu zdravstvenu zaštitu, npr. liječenje zuba, vađenje zuba, upućivanje na specijalističko liječenje izdavanjem uputnice za teže zahvate po procjeni izabranog doktora dentalne medicine, liječenje parodontoze na uputnicu.
  • Preventivnu zdravstvenu zaštitu, npr. čišćenje kamenca do dva puta godišnje, odnosno sukladno medicinskoj indikaciji. 
  • Protetske radove, npr. zubne krunice, djelomične i totalne zubne proteze, ovisno o dobi. 
  • Kompozitni (bijeli) ispun za jedinicu, dvojku i trojku u gornjoj i donjoj čeljusti, a za ostale zube amalgamski ispun. Postupci liječenja i plombiranja zuba nisu ograničeni brojem postupka godišnje, nego se mogu raditi onoliko puta godišnje koliko doktor smatra potrebnim. Navedeno je pokriveno obveznim zdravstvenim osiguranjem.
  • Ako osigurana osoba želi bijeli ispun na zubima od 3 (trojke) na dalje, to je usluga iznad standarda koja se plaća prema Cjeniku Hrvatske komore dentalne medicine.

Izvor:
HZZO