Pretilost je glavni uzrok prerane smrti u žena


Pretilost je glavni uzrok prerane smrti u žena

Istraživanje provedeno na 3.600 žena u dobi od 45 do 64 godine pokazalo je da je pretilost glavni čimbenik rizika za smrt kod pretilih žena koje ne puše te imaju niska primanja.

Jednako tako pokazalo se da su najvećem riziku od smrti izložene žene koje imaju izrazitu pretilost, dok su žene koje nisu pušile te nisu bile pretile imale najmanji rizik od smrti bez obzira na njihova primanja.

Također se otkrilo da su žene koje nisu nikada pušile sklonije da budu pretile ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu nego žene koje puše.

No znanstvenici ističu da unatoč rizicima koje nosi pretilost, važno je ne zaboraviti da je pušenje bitno značajniji čimbenik rizika za smrt nego pretilost i drugi čimbenici rizika.

Izvor:
British Medical Journal