Pretilost može pogoršati simptome fibromialgije


Pretilost može pogoršati simptome fibromialgije

Američko istraživanje provedeno na 888 bolesnika s fibromialgijom pokazalo je da pretile osobe nisu samo izložene većem riziku za razvoj fibromialgije, nego i većem riziku da će imati više težih simptoma fibromialgije poput kronične boli, umora, smetnji spavanja i raspoloženja.

Fibromialgija je kompleksni kronični bolni poremećaj koji pogađa ljude na fizičkom, mentalnom i socijalnom planu. Karakterizirana je kroničnom boli, multiplim bolnim točkama po tijelu, abnormalnim procesuiranjem boli, smetnjama spavanja, umorom i često psihološkim distresom.

Ovo je prvo istraživanje koje je proučavalo različite kategorije pretilih osoba i korelaciju pretilosti sa simptomima i kvalitetom života.

Naime što je indeks tjelesne mase (ITM) bio viši, to su simptomi fibromialgije bili teži, a kvaliteta života lošija.

Treba istaknuti da je kod jako pretilih osoba bol bila puno izraženija nego kod drugih ispitanika.

Stoga bi prema mišljenju znanstvenika planove za uspješno skidanje suvišnih kilograma trebalo pridružiti terapiji za liječenje fibromialgije u pretilih osoba.

Izvor:
Arthritis Care & Research