Razina proteina u urinu može pomoći u procjeni rizika od gubitka bubrežne funkcije


Razina proteina u urinu može pomoći u procjeni rizika od gubitka bubrežne funkcije

Visoka razina proteina u pacijentovoj mokraći (urinu) ubrzo nakon epizode akutne ozljede bubrega povezana je s povećanim rizikom od napredovanja bubrežne bolesti, ukazuje nova studija. Inače, ova činjenica se može koristiti za predviđanje rizika od budućeg gubitka bubrežne funkcije.

Smatra se da bi veći naglasak trebao biti stavljen na mjerenje razine proteina u urinu kod pacijenata nakon akutne ozljede bubrega kako bi se osiguralo njihovo odgovarajuće praćenje.

Iako se zna da razina proteina u mokraći raste nakon akutne ozljede bubrega, te se razine proteina rijetko mjere, čime se izostavlja ključni dio za procjenu pacijentovog ukupnog zdravlja bubrega koji je važan za pravilno donošenje kliničkih odluka. Jednako tako, neuspjeh u mjerenju razine proteina u urinu također sprječava mogućnost smanjenja visokih razina proteina ciljanim terapijama, što bi moglo umanjiti štetne posljedice nakon akutne ozljede bubrega.

Izvor:
JAMA Internal Medicine