Akutna ozljeda bubrega čimbenik rizika za delirij i komu


Akutna ozljeda bubrega čimbenik rizika za delirij i komu

Za kritično bolesne odrasle osobe, akutna ozljeda bubrega je čimbenik rizika za delirij i komu, ukazuje nova američka studija u kojoj je sudjelovalo 466 kritičnih bolesnika. Naime, pokazalo se da su pacijenti sa stadijem 2 ili 3 akutne ozljede bubrega, izloženi većem riziku od delirija i kome. Inače, od ranije je poznato da akutna ozljeda bubrega može doprinijeti daljnoj disfunkciji organa.

Pacijenti koji su sudjelovali u istraživanju bili su liječeni u jedinicama intenzivne skrbi (ICU), a imali su respiratorno zatajenje i/ili šok. Tijekom istraživanja pratila se povezanost između akutne ozljede bubrega i svakodnevnog mentalnog statusa pacijenata.

Dijagnoza akutne ozljede bubrega temelji se na porastu serumskog kreatinina i/ili smanjenju diureze. No isto tako je poznato da u trenutku kada se u laboratorijskim nalazima otkrije povišena vrijednost serumskog kreatinina, bilježi pad glomerularne filtracije za preko 50 posto, što s kliničkog stanovišta znači zakašnjelo postavljanje dijagnoze akutne ozljede bubrega i zakašnjele terapijske postupke.

Trenutno su u toku istraživanja za otkrivanje biomarkera, u serumu ili urinu, pomoću kojih bi se mogla predvidjeti akutna ozljeda bubrega. Kandidati za biomarkere su: KIM-1, NGAL, IL-18, FABPs i cistatin C.

Pojam akutne ozljede bubrega se u posljednjih godina koristi umjesto pojma akutno zatajenje bubrega. Akutna ozljeda bubrega povezuje se s povećanim pobolijevanjem i smrtnošću. Stoga je izuzetno bitno njeno rano prepoznavanje i liječenje.

Izvor:
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine