Sindrom karpalnog tunela povezan s povećanom učestalošću zatajenja srca


Sindrom karpalnog tunela povezan s povećanom učestalošću zatajenja srca

Prema rezultatima nove studije, sindrom karpalnog tunela (CTS) povezan je s povećanom učestalošću novonastalih zatajenja srca.

Povezanost je bila usporediva za žene i muškarce (omjeri rizika, 1,40 odnosno 1,38). Sindrom karpalnog tunela je bio značajno povezan sa zatajivanjem srca kod bolesnika u dobi od 61 do 70 godina i starijih od 70 godina (omjeri rizika 1,48 odnosno 1,48), ali ne i među onima u dobi od 18 do 40, 41 do 50 ili 51 do 60 godina.

Smatra se da ovo otkriće pruža priliku za bolje liječenje i bolju prognozu ovih bolesti.

Izvor:
JAMA Network Open