Skup "Biomedicinska instrumentacija – suradnja znanosti i industrije"


Skup "Biomedicinska instrumentacija – suradnja znanosti i industrije"

U četvrtak, 25. listopada 2012. godine u 9.sati, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, održava se skup pod nazivom "Biomedicinska instrumentacija – suradnja znanosti i industrije".

Skup je namijenjen sudionicima iz poslovnog i akademskog sektora zainteresiranim za nova rješenja u području biomedicinske instrumentacije. Na skupu će se predstaviti novi proizvodi i razvojni projekti, a sudionici će imati priliku uspostaviti međusobne kontakte i započeti suradnje.

Skup je besplatan za sve sudionike, a broj sudionika skupa je ograničen.. Ukoliko želite prisustvovati na skupu, molimo Vas slijedite ovu poveznicu na stranicu sa prijavnicom i dodatnim informacijama:
http://technology.unizg.hr/tt/dogadanja/biomedicinska_instrumentacija

Skup djelomično financira Europska unija iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu projekta "Stvaranje potpornog okruženja za podizanje inovacijskog i tehnološkog potencijala u pograničnom području – SPRINT."  Projekt SPRINT  provodi se u okviru OP IPA SI‐HR 2007.‐2013.