Test krvi mogao bi doprinijeti ranijem dijagnosticiranju Parkinsonove bolesti


Test krvi mogao bi doprinijeti ranijem dijagnosticiranju Parkinsonove bolesti

Izgleda, da bi se zahvaljujući novom testu krvi, moglo uskoro dijagnosticirati Parkinsonovu bolest puno ranije nego do sada, ukazuju rezultati novog istraživanja provedenog u SAD-u.

Naime, novi test krvi mjeri oštećenje DNK u mitohondrijima stanica, za koje se zna da je veće kod ljudi s Parkinsonovom bolešću. Ranija istraživanja također su pokazala da postoji nakupljanje oštećenja mitohondrijske DNK u tkivu mozga ljudi koji su umrli od Parkinsonove bolesti.

Jasna dijagnoza točno bi identificirala pacijente koji bi mogli sudjelovati u studijama lijekova, što bi dovelo do razvoja boljih tretmana, a potencijalno čak i do izlječenja, ističu znanstvenici.

Novi test također je identificirao visoke razine ove oštećene DNK u krvi ljudi koji imaju genetsku mutaciju poznatu kao LRRK2, koja je također povezana s povećanim rizikom od razvoja Parkinsonove bolesti.

Izvor:
Science Translational Medicine