Tjelesna aktivnost može pomoći u smanjivanju rizika od Alzheimerove demencije


Tjelesna aktivnost može pomoći u smanjivanju rizika od Alzheimerove demencije

Istraživanje provedeno na 201 ispitaniku, u dobi od 45 do 88 godina, pokazalo je da aktivan način života može pomoći osobama s genetskim rizikom za Alzheimerovu demenciju u spriječavanju nastanka promjena na mozgu koje su povezane s Alzheimerovom demencijom.

Poznato je da je alel APOE e4 genetski čimbenik rizika za Alzheimerovu demenciju koji je povezan s kognitivnim propadanjem te većim nakupljanjem amiloidnih plakova

Također zna se da je nakupljanje amiloidnih plakova u velikim količinama u mozgu povezano s Alzheimerovom demencijom.

No ovo istraživanje je pokazalo da se kod osoba koje imaju aktivan način života amiloidni plakovi nakupljaju u manjim količinama nego kod osoba koje imaju sjedalački način života, usprkos genetskom riziku od Alzheimerove demencije

Izvor:
Archives of Neurology