Trajno oštećenje organa uobičajeno godinu dana nakon COVID-19


Trajno oštećenje organa uobičajeno godinu dana nakon COVID-19

Oštećenje organa postoji kod 59 posto osoba godinu dana nakon COVID-19, ukazuju rezultati nove studije. Nakon 6 i 12 mjeseci, ekstremni nedostatak zraka (38 i 30 posto), kognitivna disfunkcija (48 i 38 posto) i loša kvaliteta života povezana sa zdravljem (57 i 45 posto) bili su česti; ovi su simptomi bili povezani sa ženskim spolom, mlađom dobi i oštećenjem jednog organa.

Oštećenje organa kod dugotrajnog COVID-19 ima implikacije na simptome, kvalitetu života i dugotrajnije zdravlje, signalizirajući potrebu za prevencijom i integriranom njegom za pacijente s dugotrajnim COVID-19, ističu stručnjaci.

Ovo istraživanje pokazalo je da tri od pet osoba s dugim COVID-19 ima oštećenje barem jednog organa, a svaka četvrta osoba ima oštećenje dva ili više organa, u nekim slučajevima bez simptoma.

Izvor:
Journal of the Royal Society of Medicine