Ursodeoksikolna kiselina smanjuje težinu SARS-CoV-2 infekcije


Ursodeoksikolna kiselina smanjuje težinu SARS-CoV-2 infekcije

Ursodeoksikolna kiselina (UDCA) povezana je sa smanjenjem SARS-CoV-2 infekcije i težine COVID-19 kod pacijenata s cirozom jetre, ukazuje nova studija.

Prema mišljenju stručnjaka, ovo otkriće može pomoći u razvoju novih terapija za COVID-19.

Inače,, ursodeoksikolna kiselina se koristi za otapanje kolesterolskih žučnih kamenaca u žučnom mjehuru, zatim za liječenje bilijarnog refluksnog gastritisa te za liječenje primarne bilijarne ciroze (PBC), pod uvjetom da ne postoji dekompenzirana ciroza jetre.

Izvor:
Journal of Internal Medicine