Viša razina NET-a u krvi povezana s težom COVID-19 infekcijom


Viša razina NET-a u krvi povezana s težom COVID-19 infekcijom

Rezultati nove studije ukazuju na povezanost bijelih krvnih stanica i težega tijeka bolesti u pacijenata s COVID-19. Naime, otkriveno je da oboljeli od COVID-19 imaju u krvi više razine neutrofilnih ekstracelularnih zamki (NETs).

Inače, od ranije se zna da povišene razine neutrofila u krvi ukazuju na lošiji ishod u COVID-19 pacijenata.

Neutrofilne ekstraceularne zamke (NETs) su izvanstanične mreže kromatina, mikrobicidnih proteina i oksidacijskih enzima koje neutrofili oslobađaju kako bi sadržali infekciju. Međutim, ako nisu pravilno regulirani, NET-ovi imaju potencijal da šire upalu i mikrovaskularnu trombozu. 

Smatra se da, u svjetlu pandemije COVID-19, treba čim prije razjasniti što uzrokuje upalnu oluju i krvne ugruške pokrenute infekcijom novim koronavirusom SARS-CoV-2. Vjeruje se da neutrofilne ekstracelularne zamke mogu biti imati ulogu u tom procesu.

Izvor:
JCI Insight