Višesistemski upalni sindrom u djece koji je povezan s COVID-19 može ozbiljno oštetiti srce djeteta


Višesistemski upalni sindrom u djece koji je povezan s COVID-19 može ozbiljno oštetiti srce djeteta

Nakon istraživanja objavljenog u stručnom medicinskom časopisu Circulation, još jedno istraživanje pokazalo je da višesistemski upalni sindrom u djece (MIS-C) koji je povezan s COVID-19, do te mjere može oštetiti srce djeteta, da će neka djeca trebati cjeloživotno praćenje i intervencije.

Naime, pokazalo se da višesistemski upalni sindrom u djece (MIS-C) može pogoditi naizgled zdravu djecu bez upozorenja tri ili četiri tjedna nakon asimptomatske infekcije.

Najstrašnije je, da djeca nisu imala tipične respiratorne simptome COVID-19, te nitko nije ni slutio da su bolesna, da bi nekoliko tjedana kasnije došlo do razvitka pretjerane upale u tijelu koja je u 71 posto slučajeva zahtjevala liječenje na odjelu intenzivne njege. U 60 posto djece došlo je do razvoja šoka.

Valja spomenuti da su sva djeca s MIS-C imala vrućicu, 73,7 posto ih je imalo bol u trbuhu ili proljev, a 68,3 posto djece je povraćalo. U 22,2 posto slučajeva trebalo je djecu priključiti na respirator.

Svakako treba istaknuti, da višesistemski upalni sindrom u djece može biti smrtonosan jer utječe na više organskih sustava. Bilo da se radi o srcu i plućima, gastrointestinalnom sustavu ili neurološkom sustavu, on ima toliko različitih lica, da ga je u početku bilo teško razumijeti.

Također, treba napomenuti, da količina upale kod višesistemskog upalnog sindroma u djece (MIS-C) premašuje dva slična pedijatrijska stanja, Kawasakijevu bolest i sindrom toksičnog šoka. Sretna okolnost je da je terapija koja se obično koristi za liječenje Kawasakijeve bolesti - imunoglobulin i glukokortikosteroidi - bila učinkovita u liječenju MIS-C.

Ovo istraživanje je pokazalo da je gotovo 10 posto djece s višesistemskim upalnim sindromom imalo aneurizmu koronarne krvne žile. Djeca s aneurizmom koronarne žile zahtjevaju pomno praćenje s više ultrazvuka kako bi se utvrdilo hoće li se aneurizma uspješno riješti ili će ostati do kraja života kao trajna posljedica COVID-19. Uz aneurizmu kornoranih žila, u djece s MIS-C uočena je manja ejekcijsku frakcija lijeve klijetke te dilatacija koronarnih krvnih žila koja se može vidijeti i kod Kawasakijeve bolesti.

Jednako tako, u usporedbi s početnom infekcijom COVID-19, upalni markeri u MIS-C bili su daleko abnormalniji. Na primjer, troponin, marker koji se koristi kod odraslih za dijagnozu srčanog udara, bio je u djece s MIS-C 50 puta veći od normalne razine.

Izvor:
EClinicalMedicine