Vitamin E može usporiti napredovanje Alzheimerove demencije


Vitamin E može usporiti napredovanje Alzheimerove demencije

Nova studija u kojoj je sudjelovalo 613 bolesnika s blagom do umjerenom Alzheimerovom demencijom pokazala je da svakodnevno uzimanje visokih doza vitamina E može pomoći u usporavanju napredovanja Alzheimerove demencije.

Jedna četvrtina ispitanika uzimala je 2.000 internacionalnih jedinica (IU) alfa tokoferola, oblika vitamina E, dnevno. To je relativno visoka doza u usporedbi s multivitaminima koji sadrže oko 100 IU vitamina E. Preostali ispitanici dobivali su memantin, lijek za Alzheimerovu demenciju, ili memantin u kombinaciji s vitaminom E ili placebo.

Nakon 2,3 godine praćenja pokazalo se da su ispitanici koji su uzimali vitamin E godišnje imali 19 posto manje slabljenje kognitivnih funkcija nego ispitanici koji su dobivali placebo, što praktički znači da se u njih napredovanje Alzheimerove demencije usporilo za 6,2 mjeseca.

Jednako tako, treba reći da u ispitanika koji su uzimali memantin ili memantin u kombinaciji s vitaminom E, nije uočena klinička korist.

Svakako treba imati na umu da uzimanje tako visokih doza vitamina E može imati učinak na druge lijekove poput antitrombotika ili hipolipemika.

Izvor:
JAMA