Čimbenici rizika za aktiničku keratozu


Čimbenici rizika za aktiničku keratozu

Do razvoja aktiničke keratoze može doći u svakog, no ipak većem riziku od razvoja aktiničke keratoze izložene su osobe:

Zadnja izmjena: 01.09.2019.