Dodavanje kalcipotriena terapiji 5-FU-om pospješuje učinkovitost liječenja aktiničke keratoze


Dodavanje kalcipotriena terapiji 5-FU-om pospješuje učinkovitost liječenja aktiničke keratoze

Rezultati nove studije ukazuju da je kombinacija kalcipotriola i 5-fluorouracila (5-FU) uspješnija od samog 5-FU u smanjivanju broja aktiničkih keratoza. Jednako tako, spomenuta kombinacija skraćuje vrijeme liječenja te uzrokuje manju upalu nego što je to obično vidljivo kod same primjene 5-fluorouracila.

Inače, 5-fluorouracil (5-FU) je učinkovit u liječenju aktiničkih keratoza, no uzrokuje stvaranje krasta i značajnu iritaciju, što u konačnici smanjuje suradljivost pacijenata kod liječenja.

Valja spomenuti da se kalcipotriol koristi za topikalno liječenje liječenje blage do umjerene psorijaze vulgaris s plakovima.

Osam tjedana nakon liječenja, broj aktiničkih keratoza na licu pacijenata koji su bili liječeni spomenutom kombinacijom lijekova smanjio se za 87,8 posto, dok se u pacijenata koji su bili liječeni samo 5-fluorouracilom broj aktiničkih keratoza smanjio za 26,3 posto. 

Kombinacija kalcipotriola i 5-fluorouracila bila je uspješnija i u smanjivanju broja aktiničkih keratoza na vlasištu i rukama.

Izvor:
The Journal of Clinical Investigation