Home / Centri A-Z / Akutna hepatička porfirija

Akutna hepatička porfirija

  • Forum
  • FAQ
  • Kviz
  • Dijagnostički test
Akutna hepatička porfirija

Što je akutna hepatička porfirija?

Porfirije su skupina metaboličkih bolesti koje nastaju zbog nasljedne ili stečene disfunkcije jednog od osam enzima uključenih u biosintezu hema. Disfunkcija bilo kojega od ovih enzima dovodi do nakupljanja porfirina i njihovih prekursora u organizmu.

Akutna hepatička porfirija je zajednički naziv za akutnu intermitentnu porfiriju (AIP), varijegatnu porfiriju (VP), hereditarnu koproporfiriju (HCP) i vrlo rijetku Doss pofiriju ili ADP porfiriju (deficijencija ALA dehidrataze).

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje