Kako se dijagnosticira benigna hiperplazija prostate


Kako se dijagnosticira benigna hiperplazija prostate

Kod dijagnostike benigne hiperplazije prostate (BHP) važno je uzeti u obzir povijest bolesti, simptom score i fizikalni pregled. Samo povećanje prostate utvrđuje se pomoću pregleda "per rectum" (kroz rektum), pri čemu liječnik uz uporabu rukavice prstom pregledava prostatu - digitorektalni pregled.

Prostata specifični antigen (PSA) je umjereno povišen u 40-50% bolesnika s benignom hipeplazijom prostate (BHP), ovisno o prostatičnom volumenu i stupnju opstrukcije. PSA je bitan kod evaluacije rizika od akutne urinarne retencije (AUR) i operacije.

Uretralnom kateterizacijom, cistoskopijom i UZV-om nakon mikcije mjeri se rezidualni urin, a kateterizacija omogućuje drenažu radi stabiliziranja bubrežne funkcije i primjerene kontrole urinarne infekcije. Transrektalnim UZV-om može se provjeriti veličina prostate, ukoliko je indicirana pretraga zbog povišenog serumskog PSA, pa to može pomoći pri odluci o kirurškom pristupu.

Mikrobiološkim i mikroskopskim pretragama mokraće i krvi utvrđuje se postojanje infekcija, prosuđuje funkcija bubrega, isključuje prisutnost krvi u mokraći i karcinom prostate itd..

Kirurški zahvat treba izbjegavati do odluke o definitivnom liječenju, jer intervencija može pogoršati opstrukciju, izazvati traumu i urinarnu infekciju.

Slijed dijagnostičkih pretraga:

 • International Prostate Symptom Score (IPSS) - zbroj simptoma koji su definirani po europskim smjernicama
 • DRP (digitorektalni pregled)
 • PSA (prostata specifični antigen)
 • mikciometrija
 • analiza urina
 • UZV (ultrazvuk) - retencija urina
 • kreatinin - procjena gornjeg urotrakta 

Što indicira progresiju BHP-a?

 • povećanje volumena prostate (PV)
 • povećanje serumskog PSA
 • pogoršanje urinarnog protoka
 • pogoršanje kvalitete života (QoL)
 • pogoršanje simptoma

Posljedice progresije BHP-a:

 • akutna urinarna retencija (AUR)

Zadnja izmjena: 07.09.2019.