Liječenje Crohnove bolesti


Liječenje Crohnove bolesti

Način liječenja Crohnove bolesti ovisi o različitim čimbenicima poput ozbiljnosti simptoma, području probavnog trakta koje je zahvaćeno upalom, opsegu bolesti te pojavi komplikacija.

Ukoliko su prisutni blagi simptomi, terapija nije potrebna, obzirom da postoji mogućnost da se bolest sama smiri. No, u slučaju pogoršanja simptoma nužna je primjena liječenja.

Sljedeći lijekovi i terapijski postupci pomažu u smanjivanju upale i ublažavanju simptoma Crohnove bolesti:

  • Kortikosteroidi
  • Imunosupresivi (imunomodulatori i biološka terapija)
  • Aminosalicilati
  • Antibiotici
  • Prehrambene formule
  • Kirurški zahvat, kojim se uklanja teško oštećeni dio crijeva u slučaju kada drugi terapijski postupci ne pomažu. Najčešći razlog za operativni zahvat su strikture (suženja) crijeva.
  • Opće mjere (tablete željeza, vitamini, intravenska nadoknada hranjivih tvari, lijekovi protiv bolova, cijepljenje, prekid pušenja i dr.)

Uz odgovarajuću medikamentnu i, kada je to potrebno, kiruršku terapiju, većina bolesnika dobro funkcionira te se uspješno adaptira na bolest.

Zadnja izmjena: 03.05.2024.