Home / Centri A-Z / Hemofilija A

Hemofilija A

  • Forum
  • FAQ
  • Kviz
  • Dijagnostički test
Hemofilija A

Što je hemofilija A?

Poremećaj koagulacije ili zgrušavanja krvi znan kao hemofilija A, bolest je uzrokovana mutacijama gena za faktor zgrušavanja VIII, koji je bitan kofaktor za faktor IX u koagulacijskoj kaskadi. Mutacije gena za faktor VIII uzrokuju nedostatak ili smanjenu aktivnost faktora VIII., koje za posljedicu imaju sklonost krvarenjima. Gen za faktor VIII nalazi se na kromosomu X.

Povezano s hemofilijom A

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje