Što je ne-Hodgkinov limfom?


Što je ne-Hodgkinov limfom?

Ne-Hodgkinov limfom (non-Hodgkin, NHL) predstavlja tumor koji nastaje zloćudnom preobrazbom stanica limfocitnog reda. Razumijevanje NHL-a posljednjih je desetljeća bitno unaprijeđeno što uz nove, sve uspješnije načine liječenja mijenja prognozu oboljelih od ove bolesti.

Pod nazivom ne-Hodgkinov limfom, podrazumijeva se više od 30-tak vrsta limfoma, koji se međusobno razlikuju po tipu stanica iz kojih su nastali, brzini rasta, osjetljivosti na liječenje i prognozi. Prema zloćudnosti tj. brzini rasta mogu se podijeliti na ne-Hodgkinove limfome niskog, srednjeg i visokog stupnja malignosti.

Limfomi niskog stupnja malignosti

Limfome niskog stupnja malignosti karakteriziraju sporiji rast i napredovanje, zbog čega bolesnik simptome primjećuje obično kada je bolest već uznapredovala. Limfomi niskog stupnja malignosti još se nazivaju indolentnim limfomima.

Najpoznatiji predstavnici te skupine su folikularni limfom i mali limfocitni limfom (ili kronična limfocitna leukemija). Kod nekih spororastućih oblika indolentnih limfoma, ovisno o procjeni liječnika, s liječenjem se ne mora započeti odmah nakon dijagnoze. Umjesto toga bolesnik se redovito kontrolira, a s liječenjem se započne kada se uoče znaci napredovanja (progresije) bolesti. Međutim, izlječenje kod indolentnog NHL-a uglavnom nije moguće. Umjesto toga, liječenjem se bolesnik uvodi u remisiju, stanje koje karakterizira nestanak simptoma i znakova tumora u krvi ili koštanoj srži. Remisija može biti potpuna, kada je dostupnim dijagnostičkim metodama nemoguće detektirati znakove bolesti ili djelomična (parcijalna) kada postoje znaci bolesti, no bolesnik je bez simptoma i živi gotovo normalnim životom. Nakon remisije koja može trajati i po nekoliko godina, bolest se obično vraća, što se uočava dijagnostičkim metodama ili ponovnom pojavom simptoma. Takvo stanje nazivamo relaps i ono uvijek zahtijeva terapiju.

Limfomi visokog stupnja malignosti

Limfomi visokog stupnja malignosti rastu vrlo brzo, zbog čega vrlo brzo stvaraju simptome. To je razlog zašto se češće otkriju u ranim fazama, kada bolest još nije uznapredovala. Limfomi visokog stupnja malignosti još se nazivaju i agresivnim limfomima.

Najpoznatiji predstavnici ove skupine su difuzni i anaplastični B-velikostanični limfom, Burkittov limfom te limfoblastični limfom. Bez terapije, agresivni bi limfomi vrlo brzo doveli do smrtnog ishoda, pa se s liječenjem mora započeti odmah nakon potvrde dijagnoze. Budući da ovi limfomi najčešće vrlo dobro reagiraju na terapiju, liječenjem je moguće postići ne samo dugotrajnu remisiju, već i izlječenje.

Limfomi srednjeg stupnja malignosti 

Limfomi srednjeg stupnja malignosti po brzini su rasta i zloćudnosti između dvije gore opisane skupine.

Ne-Hodgkinov (Non-Hodgkinov) limfom - važno za zapamtiti:

  • određivanje tipa limfoma je važno jer o tome ovisi buduće liječenje
  • limfomi niskog stupnja malignosti (indolentni limfomi) rastu sporo, kasno stvaraju simptome pa se otkrivaju tek kada je bolest uznapredovala
  • limfomi visokog stupnja malignosti (agresivni limfomi) rastu brzo i stvaraju simptome zbog kojih se otkriju u ranoj fazi
  • indolentni limfom najčešće nije moguće izliječiti, ali je moguće postići dugotrajnu remisiju
  • agresivni limfomi obično dobro reagiraju na liječenje, a moguće je i izlječenje

Zadnja izmjena: 21.08.2019.