Lymeska bolest


Lymesku bolest izaziva je bakterija koju prenose krpelji i raširena je u šumskim područjima Europe, SAD-a i Azije.

Svi koji borave u šumama na tom području u opasnosti su da budu zaraženi borelijom ako ih ubode krpelj.

Za Lymesku bolest karakteristični su erythema migrans (crvenilo kože), sindrom sličan gripi, bolovi u zglobovima, neurološki poremećaji i poremećaji miokarda.

Pri odlasku u šumska područja potrebno je upotrebljavati repelente te se nakon boravka u šumi pregledati i odstraniti krpelje.

Liječi se antibioticima.

Zadnja izmjena: 13.12.2010.