SARS – teški akutni respiratorni sindrom


SARS je teška respiratorna febrilna bolest izazvana corona virusom, a prvi se put pojavila u Kini 2002. godine.

Pretpostavlja se da je bolest prenesena na ljude sa životinja koje se ondje koriste za jelo (rakuni, cibetke).

Inkubacija traje 2 do 10 dana i počinje visokom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima, drhtavicom, a nakon nekoliko dana razvija se suh kašalj i teško disanje te teška upala pluća.

Oko 10% bolesnika umre, a od imunokompromitiranih bolesnika više od 50%.

Putnici nisu u velikom riziku, osim ako se nađu na području gdje ima mnogo oboljelih u tom trenutku ili posjećuju tržnicu gdje se prodaju cibetke (Kina) jer se bolest širi kapljičnim putem.

Zadnja izmjena: 13.12.2010.