ceftriakson


Farmakoterapijska skupina:

Cefalosporinski antibiotik treće generacije

Tvorničko ime registrirano u RH:

Rocephin, Lendacin, Lidacef

Terapijske indikacije:

Infekcije koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi osjetljivi na ceftriakson:

  • sepsa;
  • meningitis;
  • diseminirana Lyme borelioza (rana i kasna razdoblja bolesti);
  • abdominalne infekcije (peritonitis, infekcije žučnog i probavnog sustava);
  • infekcije kostiju, zglobova, mekog tkiva, kože i rana;
  • infekcije u bolesnika s ugroženim obrambenim mehanizmom;
  • infekcije bubrežnog i mokraćnog sustava;
  • infekcije dišnog sustava, osobito pneumonija, te infekcije uha, grla i nosa;
  • genitalne infekcije, uključujući gonoreju.

Perioperativna profilaksa infekcija.