dutasterid


Farmakoterapijska skupina:

Inhibitor testosteron-5-alfa-reduktaze

Tvorničko ime registrirano u RH:

Avodart

Terapijske indikacije:

Liječenje umjerenih do teških simptoma benigne hiperplazije prostate (BHP). Smanjenje rizika od nastupa akutne urinarne retencije (AUR) i kirurškog zahvata u bolesnika s umjerenim do teškim simptomima benigne hiperplazije prostate (BHP).