fitomenadion


Farmakoterapijska skupina:

Hemostatik

Tvorničko ime registrirano u RH:

Konakion MM injekcije, Konakion MM pedijatrijski

Terapijske indikacije:

Odrasli

  • Fitomenadion se primjenjuje kao antidot za kumarinske antikoagulanse u liječenju krvarenja ili mogućih krvarenja vezanih uz nisku razinu protrombina ili faktora VII u krvi.

Djeca

  • Fitomenadion pedijatrijski indiciran je za prevenciju i liječenje krvarenja uzrokovanog manjkom vitamina K u novorođenčadi i dojenčadi.
  • Fitomenadion pedijatrijski može se na temelju savjeta specijaliste hematologa koristiti kao antidot za kumarinske antikoagulanse u dojenčadi i djece.