Home / Lijekovi / glimepirid

glimepirid

Tvorničko ime registrirano u RH:

Amaryl

Farmakoterapijska skupina:

Oralni antidijabetik, derivat sulfonilureje.

Terapijske indikacije:

Diabetes mellitus neovisan o inzulinu (tip II), kad se razina glukoze u krvi ne može dostatno nadzirati samo dijetom, tjelovježbom i smanjenjem tjelesne težine. Glimepirid se, također, može uzimati u kombinaciji s oralnim antidijabetikom koji sadržava metformin ili s inzulinom.

Glimepirid nije prikladan za liječenje dijabetesa ovisnog o inzulinu (tip I) (npr. za liječenje dijabetesa s ketoacidozom u anamnezi), dijabetičke ketoacidoze ili dijabetičke pretkome ili kome.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje