glimepirid


Farmakoterapijska skupina:

Oralni antidijabetik, derivat sulfonilureje.

Tvorničko ime registrirano u RH:

Amaryl

Terapijske indikacije:

Diabetes mellitus neovisan o inzulinu (tip II), kad se razina glukoze u krvi ne može dostatno nadzirati samo dijetom, tjelovježbom i smanjenjem tjelesne težine. Glimepirid se, također, može uzimati u kombinaciji s oralnim antidijabetikom koji sadržava metformin ili s inzulinom.

Glimepirid nije prikladan za liječenje dijabetesa ovisnog o inzulinu (tip I) (npr. za liječenje dijabetesa s ketoacidozom u anamnezi), dijabetičke ketoacidoze ili dijabetičke pretkome ili kome.