granisetron


Farmakoterapijska skupina:

Antagonisti 5-HT3 receptora, antiemetik (sprječava mučninu i povraćanje).

Tvorničko ime registrirano u RH:

Kytril

Terapijske indikacije:

Granisetron sprječava mučninu i povraćanje, a koriste se osobito kada je preporučena terapija koja može biti praćena navedenim tegobama, primjerice kemoterapija ili radioterapija.