lamotrigin


Farmakoterapijska skupina:

Antiepileptik

Tvorničko ime registrirano u RH:

Lamictal, Arvind, Danoptin

Terapijske indikacije:

Lamotrigin se koristi u liječenju i sprječavanju različitih tipova epilepsije u odraslih i djece te za liječenje bipolarnog poremećaja.