Home / Lijekovi / orlistat

orlistat

Tvorničko ime registrirano u RH:

Xenical

Farmakoterapijska skupina:

Lijek protiv pretilosti s perifernim djelovanjem

Terapijske indikacije:

Orlistat je u kombinaciji s umjereno hipokaloričnom dijetom indiciran za liječenje pretilih bolesnika kojima je indeks tjelesne mase (BMI = Body Mass Index) 30 kg/m ² ili veći, kao i bolesnika s prevelikom težinom (BMI ≥28 kg/m ²) i pridruženim rizičnim faktorima.

Liječenje orlistatom treba prekinuti nakon 12 tjedana ako bolesnik ne uspije izgubiti barem 5% tjelesne težine izmjerene na početku terapije.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje