Home / Lijekovi / piperacilin + tazobaktam

piperacilin + tazobaktam

Tvorničko ime registrirano u RH:

Tazocin

Farmakoterapijska skupina:

Penicilinski antimikrobik

Terapijske indikacije:

Kombinacija piperacilina i tazobaktama indicirana je za liječenje ovih sustavnih i/ili lokalnih bakterijskih infekcija pri kojima se zna ili se sumnja na osjetljivi mikroorganizam:

  • infekcije donjih dišnih putova
  • infekcije mokraćnog sustava (komplicirane i nekomplicirane)
  • intraabdominalne infekcije
  • infekcije kože i kožnih tvorbi
  • bakterijske septikemije
  • ginekološke infekcije
  • bakterijske infekcije u bolesnika s neutropenijom
  • infekcije kosti i zglobova
  • polimikrobne infekcije
15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje